Beeldmerk Protestantse Kerk     De Kerkvoogdij    

 

Start Omhoog

De Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente Klundert bestaat thans uit 5 ouderling-kerkrentmeesters. Daarnaast is er nog 1 kerkrentmeesters buiten het ambt benoemd. Tezamen vormen ze het college van kerkrentmeesters. De kerkvoogdij wordt bijgestaan door een commissie van bijstand. 
Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van alle middelen voorzover dit niet van diaconale aard is. De doelstelling opgenomen in het beleidsplan luidt:
Het college van kerkrentmeesters met assistentie van de commissie van bijstand, zal zich volledig inzetten voor de uitvoering van alle materiŽle en financiŽle zaken die nodig zijn voor alle bestaande Ė en conform beleidsplan nieuw te ontwikkelen activiteiten. Hierbij zal de kerkvoogdij er alles aan doen om het financiŽle plaatje gezond te houden, waarbij ze het verantwoordelijk- heidsgevoel naar de leden duidelijk willen overbrengen met een geestelijke onderbouwing.

 Het college bestaat op dit moment uit de volgende kerkrentmeesters:
Voorzitter/groot onderhoud:
W. Portengen
Schanspoort
tel: 0168-402498
voorzitterkerkvoogdij@nhkerkklundert.nl
Secretaris / 2e voorzitter /
R.E. Kraaijo
p/a Suijkerberch 7
Klundert
 
secretariskerkvoogdij@nhkerkklundert.nl
Penningmeester:
N. Tolenaars
tel: 0168-404729
 penningmeesterkerkvoogdij@nhkerkklundert.nl
Financieel adviseur
L.H. Tolenaars
 
2e Penningmeester:
G. van Dueren den Hollander
Moye Keene
0168-403527
Klein onderhoud:
H. de Peinder
Oosterstraat 4D
0168-852161
 
 

De commissie van bijstand:

 
Thea Driesse
tel: 40404223
Marc Mutsaers  en Ietje Endepoel Ledenadministratie
tel: 405319 / 851852
Willy Endepoel
404117
  Gerda van Meersbergen                                                                          405223
Terug naar begin
 
Laatst bijgewerkt: 06 oktober 2016.