Beeldmerk Protestantse Kerk     Kerkenraad    

 

Start Ouderlingen De Kerkvoogdij De Diaconie

 

De Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Klundert bestaat normaal gesproken uit de volgende samenstelling:

Predikant Ds. A. Slingerland

Zeven ouderlingen

Vijf ouderlingen - kerkrentmeester

Zes diakenen

De Kerkenraad komt iedere maand minsten één maal bijeen m.u.v. de maanden augustus en december. Enkele maanden vergaderen we i.p.v. met de hele kerkenraad, met een zgn breed moderamen. Voorafgaande aan de vergadering bestaat er voor gemeenteleden de mogelijkheid om vragen of punten naar voren te brengen.

De Kerkenraad ziet het tot haar takenpakket om alle ambtsdragers en leidinggevenden in de gemeente periodiek te bemoedigen, toe te rusten en van de nodige informatie te voorzien. Ze nodigen daartoe alle geledingen bij toerbeurt uit in de vergadering van de Kerkenraad.

De Kerkenraad maakt gebruik van enkele commissies van bijstand, zoals: De Jeugdraad, De Zendingscommissie, De Evangelisatiecommissie, De Missionaire commissie en de Hervormde - Vrouwendienst.

Correspondentie voor de Kerkenraad kunt U zenden naar de scriba:

Kerkring 1, 4791 HE Klundert.

of via  scriba@nhkerkklundert.nl

Stukjes voor het kerkblad kunt U ook zenden aan de scriba maar dan via het adres:

  nhkerk@gmail.com

De kerkenraad werkt volgens het beleidsplan. Dit wordt eens per 5 jaar aangepast en opnieuw vastgesteld. In onderstaand document vindt U de volledige nieuwe versie.

Beleidsplan 2010 - 2015

 

Terug naar begin

 
Laatst bijgewerkt: 06 oktober 2016.