Beeldmerk Protestantse Kerk     De Diaconie    

 

Start Omhoog

De diaconie bij de Hervormde Gemeente in Klundert bestaat in principe uit zes diakenen. Het college is op dit moment voltallig. Binnen de diaconie is een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en een jeugddiaken aangesteld. De diakenen komen gemiddeld een keer per maand bij elkaar om te vergaderen.

 

Doel diaconie

De diaconie geeft leiding aan de inzameling van gaven die nodig zijn om onze naasten te verzorgen. De diaconie zal bijstand en hulp geven aan hen:

        Die verpleging en verzorging nodig hebben;

        Die moeilijkheden hebben in het dagelijks leven en

        Die maatschappelijk zijn ontspoord of zich in materiŽle-, sociale of financiŽle        nood bevinden.

In geval van ondersteuning in individuele gevallen zal een beoordeling van de financiŽle situatie door minimaal twee diakenen plaatsvinden.

 

De taken binnen de diaconie zijn op dit moment als volgt verdeeld:

Leden van de diaconie zijn:   

J. Lodder (voorzitter)

Verlaatstraat 38

tel:0168-403580

M. Walraven (secretaris)

Mauritsweg 66

tel:0168-402095

H. van Wensen (penningmeester)

p/a Kerkring 1 Klundert

Tel:0165-393553

P.A. de Goeij (lid)

Mauritsweg 22

tel:0168-401810

H. de Kok (kerkvervoer)

Tol 2

Tel:0168-404515

M. van de Werken (jeugddiacen)

Stadhuisring 2

Klundert

 
 
 
Ook buiten de gemeente zijn er mogelijkheden voor Diaconale bijstand. Eťn van de bekendste mogelijkheden is o.i. Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek. In de Herberg vangen ze mensen op die een periode van rust en bezinning nodig hebben. Het dagprogramma biedt daarbij handvaten. Het werk wordt ondersteund door zoín 140 vrijwilligers en een kleine staf van professionals.

Het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psycho-sociale problemen een rol spelen.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het bieden van:

- Een christelijke leefgemeenschap

- Individuele geestelijke begeleiding door professionele begeleiders

- Een beperkt dagprogramma, rust en ruimte

- Advies m.b.t. nazorg

- Informatie en advies aan de plaatselijke gemeente

Voor meer informatie verwijs ik U naar hun website.

Deze is te vinden op het volgende adres: http://www.pdcdeherberg.nl/ 

 

Terug naar begin
 
Laatst bijgewerkt: 06 oktober 2016.