Actuele informatie

Beleidsplan – Missie en Visie – Plaatselijk Regelement:

U kunt de documenten voor het beleidsplan – Missie en Visie – Plaatselijk Regelement vinden via : College van Kerkrentmeesters op de website.

Beste gemeenteleden en andere geïnteresseerden,

HA staat er deze zondag bij de diensten.

Heilig Avondmaal – altijd een bijzonder moment als we samen de maaltijd van de Heer, van Jezus dus, mogen vieren.

Dat gebeurt in beide diensten op de manier zoals we dat de laatste tijd steeds hebben gedaan.

Waarom (nog) niet aan tafel zoals voorheen? Uit voorzorg, omdat de diakenen onderbezet zijn en ook omdat dit een heel mooie manier is om in één keer als hele gemeente het Avondmaal te kunnen gebruiken.

In de bijlage de BinnenRing met de opzet van de beide diensten.

Deze week is er weer van alles te doen. Ik breng het graag nog een keer onder de aandacht.

Gemeenteavond – maandag 4 juli

Om 20.00 uur in gebouw De Ring.

De agenda vindt in de BinnenRing.

Moment van bezinning – vanaf vrijdag 8 juli in het Huis van de Wijk

Wat mooi om een moment te hebben voor inspiratie en ontmoeting. In het Huis van de Wijk wordt het weer aangeboden. Weeksluiting is het genoemd. Of avondgebed. In elk geval worden er woorden uit de Bijbel gelezen. Er is gebed, een korte overdenking. En vooral veel mooie geestelijke liederen. Na afloop ontmoeting met een kopje koffie of thee.

Het Moment van bezinning is elke twee weken op vrijdagavond  van 19.00-20.00 uur.

  • 8 juli
  • 22 juli
  • 5 augustus
  • 19 augustus
  • 2 september
  • 16 september
  • 30 september

Bij het Moment van bezinning is iedereen welkom.

Of je nu in de Mauritshof woont of ergens anders. Of je nu bij een kerk hoort of niet.

Kom gerust eens kijken!

Zomerconcert – zaterdag 9 juli

Het Urker Mannenkoor Halleluja o.l.v. Bert Moll

In de Stad Klundert

Aanvang 19.00 uur

Kaarten 16,50 te bestellen via www.koorconcerten.nl