Bank Gegevens

Wilt U onze Gemeente financieel ondersteunen?

Hierbij vind U de bankgegevens van onze Gemeente:

Diaconie: IBAN: NL61RABO0126019126

College kerkrentmeesters :IBAN: NL90RABO0373707231