Beleidsplan

De kerkenraad werkt volgens het beleidsplan. Dit wordt eens per 5 jaar aangepast en opnieuw vastgesteld. In onderstaand document vindt U de volledige nieuwe versie.

Missie visie beleid 2017-2020 – mrt 2017