Beste mensen,

Goed nieuws: de kidsclub (voor basisschool groep 3-5 op dinsdag van 18-19) en de jeugdclub (voor basisschool groep 6-8 op woensdag van 18:30-19:30) starten volgende week weer.

Ook 2BE en LEEF gaan weer starten, alleen is nog niet bekend welke datum, maar als je de app in de gaten houdt, dan komt de uitnodiging vanzelf.

Dinsdag is er ook weer catechisatie voor alle groepen.

En er is vanaf zondag 16 januari ook weer kinderdienst.

De gemeenteavond van 10 januari is verzet naar zaterdagmiddag 22 januari om 15.00 uur in de kerk.

Dat wordt dus, als de situatie het toelaat, een gemeentemiddag. U hoort er nog van.