Verkoop Collecte Bonnen

Nu we onze diensten weer kunnen bezoeken is er meer behoefte aan
collectebonnen. Door het vervallen van de verkoopavonden op de laatste
vrijdag van de maand kunt u vanaf nu voor de aanschaf van
collectebonnen de hele maand door kopen.

Zie achterkant kerkblad voor de contact informatie.