Verkoop Collecte Bonnen.

Op vrijdagavond 26 juni tussen 19:00 en 20:00 is er weer verkoop van collectebonnen in de consistorie.

Daarnaast kunt U ook tussentijds collectebonnen kunt kopen.

Informatie contact persoon hiervoor is te vinden op de achterkant van het kerkblad.

Tevens kunt ook via de Commissie van Kerkrentmeester collecte bonnen kopen.