Tijdelijk Geen Verkoop Collecte Bonnen.

Belangrijke mededeling m.b.t. het Corona Virus:

Zolang de kerkdiensten alleen worden uitgezonden via internet, en niet kunnen worden bezocht, is de verkoop van collecte bonnen  niet mogelijk.  

Giften kunnen per bank worden overgemaakt op:  

Diaconie rekening: NL61RABO0126019126

Kerkvoogdij rekening:NL90RABO03737707231

Bij voorbaat hartelijk dank,