Verkoop Collecte Bonnen

Elke laatste vrijdag van de maand kunt U collectebonnen kopen in de consistorie.

Daarnaast kunt U ook tussentijds collectebonnen kunt kopen.

Informatie contact persoon hiervoor is te vinden op de achterkant van het kerkblad.

Tevens kunt ook via de Commissie van Kerkrentmeester collecte bonnen kopen.