Kerkenraad

De Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Klundert bestaat  uit de volgende samenstelling:

 

  • Predikant

  • College van ouderlingen

  • College van ouderlingen-kerkrentmeesters

  • College van diakenen

De Kerkenraad komt iedere maand minsten één maal bijeen m.u.v. de maanden augustus en december. Enkele maanden vergaderen we i.p.v. met de hele kerkenraad, met een moderamen. Voorafgaande aan de vergadering bestaat er voor gemeenteleden de mogelijkheid om vragen of punten naar voren te brengen.

De Kerkenraad ziet het tot haar takenpakket om alle ambtsdragers en leidinggevenden in de gemeente periodiek te bemoedigen, toe te rusten en van de nodige informatie te voorzien. Ze nodigen daartoe alle geledingen bij toerbeurt uit in de vergadering van de Kerkenraad.

De Kerkenraad maakt gebruik van enkele commissies van bijstand, zoals: De Jeugdraad, De Zendingscommissie, De Evangelisatiecommissie, De Missionaire commissie en de Hervormde – Vrouwendienst.

Correspondentie voor de Kerkenraad kunt U zenden naar de scriba: Kerkring 1, 4791 HE

Wilt u contact opnemen met onze kerkenraad? Vul dan het contactformulier in op onze contactpagina.

De kerkenraad werkt volgens het beleidsplan. Dit wordt eens per 5 jaar aangepast en opnieuw vastgesteld. Kijk voor de laatste versie in de ANBI Tab onder aan de website.