Collecte bonnen verkoop, aanpassing m.b.t het Corona Virus

Belangrijke mededeling m.b.t. het Corona Virus:
 
Zolang de kerkdiensten alleen worden uitgezonden, en niet kunnen worden bezocht, is de verkoop van collecte bonnen  niet mogelijk.
 
Giften kunnen per bank worden overgemaakt op:
 
Diaconie rekening: NL61RABO0126019126
Kerkvoogdij rekening:NL90RABO03737707231
 
Bijvoorbaat hartelijk dank,