Collecte bonnen

Collectebonnen kunt U iedere laatste vrijdag van de maand in de consistorie kamer kopen via de kerkrentmeesters.
 
Tevens kunt U ook via e-mail collectebonnen bestellen.