Collecte bonnen verkoop / Collecte gelden

 

Elke laatste vrijdagavond tussen 19:00 en 20:00 is er weer verkoop van collectebonnen in de consistorie.

Daarnaast kunt U ook tussentijds collectebonnen kunt kopen.

Informatie contact persoon hiervoor is te vinden op de achterkant van het kerkblad.

Tevens kunt ook via de Commissie van Kerkrentmeester collecte bonnen kopen.

Ook collecte giften kunnen per bank worden overgemaakt op:

 
Diaconie rekening: NL61RABO0126019126
 
Kerkvoogdij rekening:NL90RABO03737707231
 
Bijvoorbaat hartelijk dank,