Historie

De Hervormde Gemeente 
                         sinds 1573 gevestigd in Klundert
De Nederlandse Hervormde Kerk in Klundert (thans Hervormde Gemeente) is sinds het begin gevestigd aan de Kerkring te Klundert. Alleen het huidige pand dateert van 1952. Het eerste kerkgebouw ging op 10 maart 1737 in vlammen op. Het vermoeden bestaat, dat dit veroorzaakt is door een kooltje uit een stoof. Deze werden destijds gebruikt om ’s winters de voeten warm te houden.  
Tussen 1737 en 1740 werd de kerk herbouwd. In de tussenliggende jaren werden de erediensten gehouden in het stadhuis van Klundert. De herbouwde kerk werd op 11 september 1740 in gebruik genomen.

Kerkgebouw gezien vanaf de Molenstraat

Rondom de kerk was ter afscheiding van het kerkhof een gracht gemaakt. Daar lag een stenen brug over welke op den duur aan vernieuwing toe was. In 1788 is er een nieuwe ijzeren poort met hardstenen stijlen voor de kerk gemaakt. De poort woog 2070 pond en kostte fl. 749,01. Voor de hardstenen stijlen werd fl. 890,08 betaald. Deze poort staat nog steeds voor onze kerk en is het enige originele wat uit die tijd is overgebleven. De poort staat inmiddels op de monumentenlijst.

De uit 1788 daterende poort voor de NH kerk te Klundert

 

Interieur N.H. kerk

 

In 1944 moest het Kerkgebouw het opnieuw ontgelden. De 2e wereldoorlog liet ook in Klundert duidelijk zijn sporen na. Net op het moment dat Klundert bevrijd werd door de Engelse soldaten, schoten de Duitsers de Klundertse kerken in brand. Zo ook de Nederlandse Hervormde Kerk.

Kerk gezien vanaf hoek Oosterstraat. De koster Hermanus Dominé staat voor de zijdeur van de kerk.
Foto kerk voordat deze in brand werd geschoten. 
Na het afbranden was de kerk niet meer dan 1 ruïne. Onderstaande foto’s getuigen hiervan. 

 

Pas in 1949 werd besloten tot herbouw over te gaan. In september 1952 werd het huidige kerkgebouw in gebruik genomen.
Pas in 1958 werd het huidige orgel geplaatst. Het orgel werd gemaakt door de firma Flentrop uit Zaandam voor de prijs van fl. 65.700,-. Het werd in gebruik genomen op 9 juli 1958 met een concert door de Bredase organist Jaap Hillen, adviseur bij de bouw van het orgel.
Orgel in de Hervormde Gemeente te Klundert. 

*************DISPOSITIE VAN HET ORGEL*************

Voor meer kerkoregels, klik op http://kerkorgels.arrowsweb.nl
Vele bekende organisten en adviseurs hebben dit orgel inmiddels bespeeld. Allen waren enthousiast over de schitterende, nog originele klank en de uitstekende staat van onderhoud. In 1999 werd het orgel gerenoveerd. Alle 1544 pijpen werden schoongemaakt en waar nodig werden er enkele reparaties verricht. Dit prachtige orgel is uitermate geschikt voor de begeleiding van de gemeentezang, maar er zijn ook voldoende mogelijkheden om er een concert op te geven. 
 
Terug naar het kerkgebouw zelf. In 1981 werd er gestart met een grote restauratie. Deze werd in maart 1982 afgerond. Tot op heden verkeert de kerk nog in nagenoeg dezelfde staat. Zie overzichtsfoto uit 1999.